Nieuwe morele ontwikkelingen

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe morele ontwikkelingen ontstaan naar aanleiding van belangrijk geachte, indrukwekkende ervaringen, zowel bij persoonlijke rampen (bijvoorbeeld besmetting met aids door seksueel verkeer) als bij collectieve rampen (milieuramp). ‘Het ondenkbare wordt denkbaar, het mogelijke einde van leven op zich op aarde’, Koningin Beatrix der Nederlanden in haar kersttoespraak kantoorruimte huren amsterdam van 1993. Een nieuwe morele ontwikkeling komt tot stand door eigen initiatief en door het publieke debat in de moderne media. ‘Safe seks’ en ‘gescheiden afval’ zijn momenteel onderdeel van de algemeen onderschreven groepsmoraal in onze samenleving, als (deel)oplossing voor de hiervoor gesignaleerde rampen. Individuele moralen kunnen afwijken van de feitelijke, algemeen geaccepteerde moraal. Zo is er weer kans op nieuwe verschuivingen (via publiek debat) in de algemeen kantoorruimte huren schiphol geaccepteerde moraal. Of men zich houdt aan de eigen morele regels (normen) in de praktijk is vers twee. Afwijking van de eigen norm bij feitelijk gedrag is mogelijk, misschien wel structureel menselijk: het verschil tussen ideaal en werkelijkheid.
Veel organisatie- en managementproblemen hebben een ethisch aspect. Denk aan het voeren van sociaal beleid, verplaatsing van productie naar het buitenland, het omgaan met chemisch afval en dergelijke. Ook de kantoorruimte huren rotterdam vraag tot hoever business of corporate intelligence mag gaan, is in dit verband interessant. Het gaat dan om vragen, zoals: Wat doet de concurrentie’ Hoe vertalen we dit in onze strategie? en Hoever staat het met de ontwikkeling van de technologie? Vergaring van informatie ter zake kan snel de grens raken van bedrijfsveiligheid, bedrijfsspionage en (economische) spionage in ruimere zin, denk aan Volkswagen kantoorruimte huren utrecht versus GM, Airbus versus Boeing en dergelijke. Soms gaat ‘corporale intelligence’ zelfs gepaard met ‘undercover’ infiltratie in bijvoorbeeld actiegroepen of non-intergouvermentele organisaties (NGO’s) om informatie te verkrijgen die niet via de normale communicatiekanalen toegankelijk is (zie Lubbers, 200 2).