Omspanningsvermogen

Gerelateerde afbeelding

Maak een duidelijke afspraak. Zorg ervoor dat duidelijkheid bestaat over de gehanteerde normen. Stel een tijdschema vast wanneer controle plaatsvindt ten aanzien van de voortgang van de taken. Begeleid de medewerker bij de uitvoering. Treed regelmatig op als mentor. Toon daarbij betrokkenheid zonder dat de betrokkene het idee heeft voortdurend toezicht te krijgen. Delegeer meer deeltaken naarmate de prestatie verbetert. Deeltaken die zijn teruggenomen kunnen opnieuw gedelegeerd worden naarmate de prestatie verbetert en de medewerker flexplek huren amsterdam meer zelfvertrouwen krijgt. Wanneer deeltaken opnieuw worden gedelegeerd, licht dan het belang ervan toe en benadruk de relatie met het werk dat eerder werd gedelegeerd.
deze structuur opereren de relatief zelfstandige eenheden in duidelijk afgebakende product/ marktsegmenten. De werknemers van deze eenheden dienen zelfstandig, zakelijk en als intrapreneurs ondernemers te denken en te handelen (zogeheten ‘intrapreneurs’). Het moederbedrijf zorgt voor de sturing en toewijzing van financiĆ«le en personele hulpbronnen.
Door delegatie worden taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen aan lagere niveaus. Degene die de taken delegeert, behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor die taken. Om ervoor te zorgen dat de gedelegeerde taken naar behoren worden uitgevoerd zal aan degenen aan wie taken gedelegeerd zijn leiding moeten worden gegeven. De vraag hierbij is aan hoeveel ondergeschikten nu een leider effectief leiding kan geven. Dat aantal noemen we het omspanningsvermogen van de leider. Wanneer een leider omspanningsvermogen aan te veel ondergeschikten leiding geeft onstaat een situatie, waarbij er te weinig tijd is om de activiteiten af te stemmen flexplek huren rotterdam en om stil te staan bij de kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten door zijn ondergeschikten. Een oplossing hiervoor kan het aanstellen van extra leiding zijn. Dan onstaat een nieuwe hiƫrarchische laag in de organisatie, waardoor de organisatiestructuur steiler wordt. Een groot omspanningsvermogen van de leiders heeft tot gevolg dat een plattere organisatiestructuur on- plattere organisatiestructuur staat. Een klein omspanningsvermogen van de leiders brengt een steile- steilere organisatiestructuur re organisatiestructuur mee.