Onderlinge overeenkomsten

Gerelateerde afbeelding

Onderlinge overeenkomsten tussen de managementlagen
Managers hebben gemeenschappelijk als belangrijkste taak het sturen van mensen en middelen in een organisatie. De te besteden tijd van managers wordt in beslag genomen door: interpersoonlijke activiteiten informatieactiviteiten besluitvormende activiteiten.
Interpersoonlijke kantoor huren amsterdam activiteiten De manager geeft leiding aan medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat van processen die onder zijn bevoegdheid vallen. Door het onderhouden van relaties is de manager in staat de processen zo goed mogelijk te sturen en de belangen van de groep, in de organisatie op hoger niveau maar ook naar buiten toe, te behartigen. Het opbouwen van een formeel en informeel relatienetwerk zowel binnen als buiten de eigen organisatie-eenheid valt ook onder deze activiteit.
Informatieactiviteiten De kantoor huren schiphol manager dient, om zijn organisatie te kunnen besturen, te beschikken over voldoende informatie. Daarom zal de manager steeds op de hoogte moeten blijven van veranderingen in de organisatie en de resultaten van zijn afdeling. De manager communiceert weer met zijn organisatieleden en belanghebbenden buiten de organisatie over deze informatie. Informatie is steeds noodzakelijk om adequaat in kantoor huren rottrerdam te kunnen grijpen in een voortdurend veranderende omgeving.
Besluitvormende activiteiten Als bestuurder van een eenheid van de organisatie zal de manager richting moeten geven aan het uit te voeren beleid. Aan de hand van de verzamelde informatie en via het onderhouden van persoonlijke contacten, zal de manager kansen en bedreigingen vanuit de omgeving en de sterke en zwakke kanten van de organisatie vertalen in kantoor huren utrecht beslissingen. Telkens weer zal de manager beslissingen moeten nemen over een optimale inzet van mensen en middelen voor de realisatie van de doelstellingen.