Onze kennis over het geheugen

Een andere belangrijke ontwikkeling in onze kennis over het geheugen was de ontdekking dat priming niet voorbehouden is aan concepten en woorden. Een en ander speelt zich uiteraard in ons onderbewuste af, maar het is zo dat onze acties en emoties door gebeurtenissen kunnen worden voorbereid. In een inmiddels beroemd geworden experiment vroegen flexplek huren amsterdam psycholoog John Bargh en zijn collega’s aan studenten van New York University (in de leeftijd van 18 tot 22 jaar) om uit vijf woorden een zin van vier woorden samen te stellen (bijvoorbeeld ‘vindt hij geel het direct’).5 Voor de ene groep studenten bevatte de helft van de door elkaar gehusselde zinnen woorden die gerelateerd waren aan bejaarden, zoals Florida (waar veel Amerikaanse ouderen zich vestigen), vergeetachtig, kaal, grijs en rimpels. Toen ze de taak hadden volbracht, moesten flexplek huren schiphol de jonge proefpersonen in een andere ruimte, aan het einde van de gang, een andere experiment doen. En dat korte loopje was het eigenlijke experiment: de onderzoekers maten de tijd die de studenten nodig hadden om van de ene naar de andere ruimte te lopen. Zoals Bargh al had voorspeld, liepen de studenten die zinnen hadden moeten maken van de aan ouderdom gerelateerde woorden aanzienlijk langzamer dan de overige studenten. Het ‘Florida-effect’ omvat twee fasen van priming. Allereerst bereiden flexplek huren rotterdam de woorden ons voor op de gedachte aan ouderdom, hoewel het woord ‘oud’ zelf niet wordt genoemd. Vervolgens bereiden de woorden ons voor op een bepaald gedrag: langzaam lopen, dat immers bij ouderdom hoort. Dit alles gebeurt zonder dat we er ons bewust van zijn. Toen de studenten later werden ondervraagd, gaf geen van hen aan een thema herkend te hebben. Allen meenden dat datgene wat ze na het eerste experiment deden, niet be├»nvloed kon zijn door de woorden die ze hadden gelezen. Het idee van ouderdom was niet in hen opgekomen, maar toch was hun gedrag veranderd. Dit opmerkelijke fenomeen, het be├»nvloeden van gedrag door een idee, wordt ook wel het ideomotoreffect genoemd. Hoewel u er zich niet bewust flexplek huren utrecht van bent, bent u ook voorbereid door het lezen van deze alinea. Als u was opgestaan om een glas water te tappen, had u dit iets langzamer gedaan dan gebruikelijk -tenzij u een hekel hebt aan ouderen, in welk geval u iets sneller dan gebruikelijk zou zijn opgestaan!