Planeconomen

Planeconomen rekenen vaak met eindwaarden. Gevaar is dat de winstval bij Dl verkeerd wordt uitgerekend, omdat men die niet mag vergelijken met de winst op eindwaarde in jaar 4 zoals bij antwoord B. Antwoorden kantoor huren per uur amsterdam 2 09 Oude Havenloods Al De afkoop prijsstijgingen is 359.064 A2 Alle appartementen worden voorverkocht, de kopers betalen de termijnen: het renteverlies is daarom 0. 338 I NVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN A3 Sloopkosten Bouwkosten Afkoop prijsstijgingen Bijkomende kosten Bouwrente AK en winst BTW Totale stichtingskosten Opbrengst VON Winstmarge als kantoor huren per uur schiphol percentage opbrengst Winstmarge als percentage kosten 192.0 13 14.362. 549 359.064 2.183.184 1.367.745 4.350.297 22.814.85 1 27.246.600 5,0% 6,0% A4 De (residuele) grondwaarde voor de appartementen Deze is 4.431. 748 en is feitelijk de restwaarde voor de exploitatie van het theater en moet daarom meegenomen worden in de berekening van de kostprijsdekkende huur A5 De BTW wordt afgedragen over de VON Prijs en is al opgenomen in de stichtingskosten. Voor de bepaling van de residuele grondwaarde speelt de BTW geen verdere rol. Let wel op: De BTW op kantoor huren per uur rotterdam de investeringen en op de exploitatie is niet terugvorderbaar: het theater levert immers geen BTW-belaste prestatie (het is BTW-vrijgesteld). Verder valt de aankoop van de loods onder de overdrachtsbelasting. Bl De totale investering is 2.434.000 B2 De kostprijsdekkende huur is 32.992 per jaar, dat is 8,2 per m2 BVO B3 Vanwege de hogere opbrengsten stijgt de residuele grondwaarde en daarmee de restwaarde van het theater De kostprijsdekkende huur is minus 36.839 Dat betekent dat de kantoor huren per uur utrecht projectontwikkelaar het theater jaarlijkse een geïndexeerde subsidie kan verstrekken, te beginnen met 36.839 Antwoorden 2 10 Ontwikkelaar, Gemeente en Belastingen A De koopsom is 8.642.393 B De koopsom is 8.157.773. Het verschil met A is 484.620, d.w.z. 5,6% lager C De winst bedraagt 891 .167 De winstmarge als percentage van de opbrengsten is 10,9% De winstmarge als percentage van de kosten is 12,3% D De winst bedraagt 812. 102 De winstmarge als percentage van de opbrengsten is 9,4% De winstmarge als percentage van de kosten is 10,4%