Prachtige harpmuziek

Gerelateerde afbeelding

De man steekt zijn hand naar me op. Net als ik naar hen toe wil lopen, zie ik vanuit de richting van het altaar in een rij twee mannen en drie vrouwen aan komen lopen en mijn ouders verdwijnen uit beeld. Ze dragen alle vijf een witte pij met een rood tempelierskruis. Ik weet nu dat mijn beide ouders bij de inauguratie aanwezig zijn. Achter de vijf volgen op drie meter afstand twee mannen: één met de zwaaiende wierookbol en één met een gouden Keltisch kruis voor zijn borst. Het Keltische kruis weerspiegelt het kaarslicht en lijkt daardoor op te lichten. Het gezelschap loopt, begeleid door het Keltische gezang van het koor, door de kerk in onze richting. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat ik in een film terecht ben gekomen. De Keltische liederen en de prachtige harpmuziek gaan dwars door me heen. Akihito heeft zijn armen kruislings voor zijn borst geslagen en staat in een licht gebogen houding naast me. De groep volgt zijn voorbeeld en iedere noviet slaat zijn armen kruislings voor de borst en buigt het hoofd. Uiteraard blijf ik niet achter. Hier gaat iets bijzonders gebeuren, dat voel ik aan alles. De vijf gaan in een kring rondom de graftombes van de oude Tempeliers staan. De man met de rokende wierookbol stapt opzij en maakt plaats voor de laatste man. Pas nu flexplek eindhoven heb ik goed zicht op het prachtig bewerkte, gouden, Keltische kruis dat hij bij zich draagt. Het gezang stopt en de stilte keert terug in de
kerk. De man met het gouden kruis stapt naar voren en begint te spreken. Zijn zware stem klinkt galmend door Temple Church: “Nicolas Peter Larson, Maria Frederica Solana, Britt Ekland, Helene Solange, Hiro Futsiyama, Zhong Liu Xin, Alexandra Phillipa Turcu, Hans Nick Palzen, Andrzej Smolarek, Ambra Berlini, Francois Arnoud Dupart, Celine Williams, Ronaldo di Mario, Maria Sofia Buchner en Jubèrt Pineau worden gegroet door alle aanwezigen van het genootschap Terra Nova. Wij zijn hier vandaag bijeen om jullie toetreding tot het genootschap in te zegenen. Terra Nova wordt versterkt met vijftien mooie mensen, bij wie het innerlijk licht is ontbrand. Vandaag hebben leden van het genootschap en onze geestelijke helpers uit de vierde dimensie zich verzameld in Temple Church om de feestelijke inauguratie van de honderd drie en dertigste lichting van ons genootschap mee te maken. Wij dragen allen het Keltische tempelierskruis bij ons als symbool voor de nieuwe aarde. Al vele eeuwen staat dit kruis symbool voor de vooruitgang en beschermt het de mensen die voor de goede zaak strijden. Na deze inauguratie beschermt dit kruis ook jullie in de strijd tegen de llluminati om de verdere vernietiging van de aarde en de mensheid tegen te gaan.”