Productiviteit – nauwkeuriger gedefinieerd: arbeidsproductiviteit

Productiviteit – nauwkeuriger gedefinieerd: arbeidsproductiviteit – is een belangrijk begrip in dit boek. Het kan ruwweg worden omschreven als de toegevoegde waarde van de productie, gedeeld door het aantal werknemers dat bij de productie is ingezet of door het aantal gewerkte uren. Daarmee kantoorruimte huren amsterdam hebben we een maatstaf om te beoordelen wat bepaald werk ‘waard’ is. Deze formule is in theorie gemakkelijker opgeschreven dan in de praktijk toegepast. Als het gaat om de industriele sector hebben we nog vaste grond onder de voeten. De kantoorruimte huren schiphol opbrengst van de productie kan berekend worden door
het aantal producten te vermenigvuldigen met hun prijs. We kennen ook de kosten die worden gemaakt voor ingekochte grondstoffen, materialen en diensten. Het verschil is de toegevoegde waarde, de waarde die een onderneming toevoegt door het productieproces. Delen we deze grootheid door het aantal werknemers dat in de productie wordt ingezet, of door het aantal gewerkte uren, dan kantoorruimte huren rotterdam hebben we een nauwkeurige maatstaf voor de arbeidsproductiviteit. Op dezelfde wijze kan ook de productiviteit van het kapitaal worden berekend: toegevoegde waarde gedeeld door het in de productie aangewende kapitaal. De berekening van de toegevoegde waarde ( en daarmee van de productiviteit) in de dienstensector is veel moeilijker. We hebben hier geen grondstoffen meer die worden omgezet in producten; menselijke activiteiten vormen zelf de grondstof. Je zou bij een bank bijvoorbeeld het aantal kasopnamen en uitbetalingen per employe kunnen beschouwen als criterium voor de opbrengst van het ‘financiele productieproces’. Deze maatstaf wordt gehanteerd door de OES0.1 Maar iedere bankdirecteur kan vertellen dat daarmee het geld niet wordt verdiend. Vermogensbeheer, corporate finance, valutahandel, daar draait het om in de financiele sector. Kastransacties zijn sowieso gedoemd te verdwijnen. Niemand weet echter hoe je de toegevoegde waarde van een investment banker berekent, of van een trader in de dealing room. En dan hebben we nog een sector waarvan de productiviteit per definitie niet kan worden berekend. Dat is de overheid. Prijzen voor overheidsdiensten kantoorruimte huren utrecht ontbreken, omdat collectieve goederen niet in prijzen kunnen worden uitgedrukt. Neem bijvoorbeeld de Deltawerken: wat is bescherming tegen overstroming waard? Evenmin bestaan er criteria voor de productie. Een belastingdienst die zou streven naar een maximale ‘omzet’ per ambtenaar zou grove onrechtvaardigheden begaan.