Projectorganisatie

Gerelateerde afbeelding
Alvorens we de projectorganisatie en de matrixorganisatie kunnen gaan bespreken, zullen we eerst stil moeten staan bij drie zeggenschapsrollen, de drie zogenoemde zeggenschapsrollen die van deze twee structuren een belangrijk aspect vormen. Een leidinggevende heeft kantoorruimte huren amsterdam op grond van zijn functie de bevoegdheid om beslissingen te zeggenschapsrollen nemen. Binnen deze bevoegdheid worden drie deel bevoegdheden of zeggenschapsrollen onderscheiden.
De hiërarchische zeggenschapsrol (de ‘thuisbaas’). De manager met deze rol is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op de afdeling of in het team. Daarnaast behandelt deze manager de individuele zaken van de medewerkers, zoals beoordelingsgesprekken, loopbaanplannen, jubileum. De operationele zeggenschapsrol (de ‘werkbaas’). Deze manager beslist over de voortgang van de concrete werkzaamheden en de prioriteiten daarin, kantoorruimte huren schiphol bijvoorbeeld het inlassen van een spoedorder die snel de deur uit moet. De functionele zeggenschapsrol (de ‘vakbaas’). Deze manager beslist over de manier waarop en met welke vaktechnieken en instrumenten de producten en diensten worden voortgebracht. Een voorbeeld is de bevoegdheid van de manager Informatie & Systeembeheer om te bepalen dat iedereen in de organisatie in geval van tekstverwerken WORD 200 1 gebruikt.
Deze drie zeggenschapsrollen kunnen één leidinggevende toebedeeld zijn. In dat geval zijn de drie zeggenschapsrollen in één persoon verenigd. We spreken dan van eenheid van bevel. Men kan de drie zeggenschapsrollen echter ook over meer personen verdelen. Er is dan sprake van doorbreking kantoorruimte huren rotterdam van de eenheid van bevel, er zijn dan immers meer ‘bazen’ op elk deelterrein. In plaats van eenheid van bevel, is dan eenheid van leiding binnen de organisatie het uitgangspunt. Eenheid van leiding wil zeggen dat de diverse managers geen tegenstrijdige besluiten nemen, maar een voor de organisatieleden duidelijke richting aangeven waarin de organisatie zich moet begeven.
Nu we het onderscheid tussen de drie zeggenschapsrollen hebben verduidelijkt, kunnen we overgaan tot de behandeling van de projectorganisatie en de matrixorganisatie. Projectorganisatie houdt een opsplitsing in van een organisatie in semi-zelfstandige eenheden of projectgroepen die kantoorruimte huren utrecht rond een project worden gegroepeerd.
Bijvoorbeeld een automatiseringsproject: de automatisering van de financiële administratie is een eenmalig gebeuren. Dit project heeft als concreet resultaat een (com
pleet) geautomatiseerde financiële administratie, waarmee de organisatie vanaf het moment dat het project gereed is dagelijks kan gaan werken.