Reguleringsprincipe

Omdat de functionele productiestructuur zo ingewikkeld is, ontstaan lange doorlooptijden en grote buffervoorraden. De bedrijfsleiding kan kiezen tussen halffabrikaten die wachten op bewerking, of productiemedewerkers die wachten op halffabrikaten. Natuurlijk kiest zij voor het eerste. Vaak is de tijd kantoorruimte huren amsterdam dat er echt aan het product wordt gewerkt maar ongeveer 5%. In de tussentijd ligt het te wachten. Daardoor ontstaan aanzienlijke kosten, zowel aan vastgelegd kapitaal in de vorm van buffervoorraden als vloeroppervlak voor de opslag. Alweer: tel uit je efficiencywinst. De kenmerken van de functionele productiestructuur kunnen als volgt worden samengevat: • Groeperingsprincipe: er zijn meerdere kantoorruimte huren schiphol functionele afdelingen; binnen elke afdeling vindt men gelsoleerde, parallelle werkplekken. • Bewerkingsprincipe: elke afdeling is gespecialiseerd in een type bewerking. • Koppelingsprincipe: het productieproces verloopt ongestructureerd. • Reguleringsprincipe: van grote afstand; van fouten wordt niet geleerd.
Als we deze twee basisvormen kunnen herkennen, is het niet moeilijk meer om in te zien dat de werkzaamheden in de kantoorruimte huren rotterdam dienstensector worden geordend door dezelfde productiestructuren. Het werk op de redactie van een uitgeverij is een typerend voorbeeld van enkelstuksproductie. Elk boek verschilt van alle andere naar soort en inhoud en daarom verzorgt de ene redacteur de uitgave van romans, de andere van non-fictieboeken. Bij de enkelstuksproductie treffen we de bijbehorende functionele productiestructuur aan. Wie wel eens een ziekenhuis heeft bezocht heeft ervaring met de werking van dit productiesysteem. Als kantoorruimte huren utrecht een zelfsorterend ‘bewerkingsobject’ beweegt de patient zieh langs de verschillende gespecialiseerde afdelingen -de dokter, de röntgenafdeling, het laboratorium, weer naar de dokter … En wat doet hij de meeste tijd? Wachten, net als de halffabrikaten in de fabriek.