Semi-autonome werkgroepen

Gerelateerde afbeelding

Semi-autonome werkgroepen
De oplossing voor verbetering van de werksituatie (werkinhoud en werkomgeving) kan ook worden gevonden in hergroepering van taken in (semi-)zelfstandige groepen waarin deeltaken kunnen worden geïntegreerd. Via een dergelijke indeling in P-groepen rond een ‘natuurlijke en afgeronde groepstaak’ krijgt het leidinggeven ook een ander karakter.
Een semi-autonome (P-)werkgroep of socio-technisch systeemontwerp worden gekenmerkt door: een afgeronde groepstaak; de mogelijkheid om zelfstandig contacten met staf- en hulpdiensten of voor- en nageschakelde afdelingen op te nemen; ruimte voor de groepsleden om tempo, kantoorruimte huren amsterdam kwantiteit en kwaliteit zelf te reguleren; een beperkte omvang, zodat de groepsleden directe contacten met elkaar kunnen onderhouden en een groep kunnen vormen. In veel gevallen is aanpassing van de technologie en van de fysieke werkomgeving mogelijk. Een heel bekend voorbeeld van semi-autonome werkgroepen is de Volvoassemblage, waarbij de lange lopende banden geheel ontbreken. De in de jaren zeventig in Zweden opgebouwde ‘Kalmar-fabriek’ van Volvo is opgebouwd uit honingraatvormige ruimten, waarin de sfeer van de kleine werkplaats kan heersen: kantoorruimte huren schiphol productiegroepen van 15-22 leden elk hebben eigen kantinevoorzieningen en dergelijke, in het fysische arbeidsmilieu is aandacht gegeven aan kleuren, grote ramen en uitzicht op de natuur, de geluidssterkte is gelijk aan die in kantoorruimten (belangrijk, omdat overleg tijdens het werk nodig is en minimaal veronderstelt dat men elkaar kan verstaan). Bij transport en assemblages wordt gebruikgemaakt van speciaal geconstrueerde montagewagens, die het mogelijk maken
een carrosserie te kantelen zodat men staand bewerkingen kan uitvoeren. De in de productiegroep werkzame kantoorruimte huren rotterdam leden bepalen en verdelen zelfstandig het werk en voeren assemblagetaken uit in arbeidscycli van ± 20 minuten. Via het informatiesysteem gaat bij eindcontrole informatie terug naar de groep. Binnen de productiegroep kan onderling van taak gewisseld worden (taakroulatie). Leden van de werkgroep hebben verscheidene kantoorruimte huren utrecht taken leren verrichten. Volgens bekendgemaakte gegevens vereisten dit fabrieksontwerp en structuurontwerp een meerinvestering van 10%.