Serviceonderhoud

Serviceonderhoud betreft al die werkzaamheden die de eigenaar op verzoek van de huurder van het vastgoedobject aanbiedt, maar waarvan de huurder de kosten draagt. Serviceonderhoud omvat bijvoorbeeld: – het uitvoeren van onderhoud van voorzieningen die van de huurder zijn; 307 9.3 VASTGOEDMANAGEMENT – de schoonmaak van het interieur van het vastgoedobject; – het aanbieden van telecommunicatiediensten en/of een data-spraakinfrastructuur in het gebouw; glazenwassen; onderhoud van de groenvoorziening om en in het gebouw; – huismeester; aanbieden van beveiligingsdiensten door de eigenaar van het gebouw, enz. 9.3 Uitvoering planmatig onderhoud In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van planmatig onderhoud nader toegelicht. 9.3. l Projectteam In deze fase van de uitvoering van het jaarplan moet een projectteam worden samengesteld. Dit team zal de uitvoering van het jaarplan sturen en het vastgoedbedrijf naar buiten toe vertegenwoordigen. Binnen dit projectteam moeten taken en bevoegdheden duidelijk bedrijfsruimte huren in amsterdam zuid aan de betreffende personen worden toegewezen. Wanneer de taken en bevoegdheden bekend zijn kan het projectteam beginnen met de clustering van bepaalde werkzaamheden tot werkclusters die kunnen worden aanbesteed. 9.3.2 Werkclusters Een werkcluster is een verzameling van gerelateerde werkzaamheden aan een bepaald bouwdeel of element van één of meerdere gebouwen. Bijvoorbeeld het werkcluster casco-onderhoud dat bestaat uit de werkzaamheden schilderwerk bedrijfsruimte te huur op schiphol kozijnen, uithakken en opnieuw voegen van het voegwerk, deuren vervangen, enz. De werkzaamheden van dit werkcluster zullen door verschillende vakgroepen (de uitvoerende disciplines bijvoorbeeld schilder, metselaar, voeger, enz.) worden uitgevoerd. Het projectteam zal de werkclusters moeten definiëren en hierbij rekening moeten houden met het gewenste aanbestedingsbudget. Het projectteam zal moeten kiezen: wordt het werk als één werkcluster aan één hoofdaannemer uitbesteed of besteden we het werkcluster per vakgroep aan? Doorslaggevende bedrijfsruimte te huur in Rotterdam factoren hierbij kunnen zijn: – de grootte van de werkclusters. De praktijk heeft geleerd dat er bij clustering van werkzaamheden tot pakketten van € 1 00.000 tot € 1 .000.000 aanzienlijke kostenvoordelen kunnen worden behaald ten opzichte van de situatie waarin de disciplines in deze werkclusters afzonderlijk worden aanbesteed; de relatie tussen opdrachtgever en bepaalde bedrijfsruimte te huur in utrecht uitvoerende organisaties; de deskundigheid en werkwijze van de opdrachtgevende organisatie. Heeft de opdrachtgever zelf een uitvoerende dienst (bijvoorbeeld een onderhoudsdienst) ter beschikking of is de organisatie gewend om alle werkzaamheden uit te besteden en hierover de regie te voeren?