Strategisch vastgoedmanagement

Specifieke documenten ten aanzien van het strategische vastgoedmanagement zijn: – marktverkenning (zie hoofdstuk 3 Vastgoedmarkt) . Hierin komen aan bod: – vraag- en aanbodverhoudingen op de (lokale) bedrijfsruimte huren in amsterdam zuid vastgoedmarkten; – historie en voorspelling naar de toekomst; – prijsontwikkelingen; concurrentieanalyse; SWOT-analyse. strategisch plan (zie hierna). Belangrijke elementen zijn: analyse op bedrijfsniveau: economische veranderingen; – veranderingen in de samenleving; veranderingen bij de overheid; bedrijfsruimte te huur op schiphol veranderingen bij leveranciers. concurrentieanalyse; benchmarking; portefeuilleanalyse (huurders-, financiĆ«le-, innovatie- en organisatieanalyse); markt- en objectanalyse; SWOT-analyse; strategieĆ«n op bedrijfs- en objectniveau; implementatieplan. Het werken met strategische plannen maakt het plannings- en strategieproces binnen de vastgoedorganisatie zichtbaar. Voordat we ingaan op het plannings- en strategieproces bekijken we eerst de noodzaak ervan. Vaak worden in de praktijk de volgende argumenten tegen strategische planning ingebracht: planning is alleen voor grote ondernemingen, planning is gecompliceerd, kost veel tijd bedrijfsruimte te huur in Rotterdam en is dus duur, planning betekent verlies van vrijheid, legt beslag op mensen en het is moeilijk (zo niet onmogelijk) het rendement ervan te bepalen. Een ander veelgehoord argument tegen strategische planning is dat “bij ons alles zo snel verandert dat planning geen zin heeft (van Min, 1 994, p. 28)”. Er zijn genoeg redenen te verzinnen om strategische planning niet in te hoeven voeren en ad 161 6 VASTGOEDMANAGEMENT bedrijfsruimte te huur in utrecht hoc-beslissingen te blijven nemen. Echter, strategisch management gaat over belangrijke keuzes en beslissingen. Die keuzes zijn bepalend voor de ontwikkeling van de vastgoedorganisatie op de lange termijn. We noemen dit koersbepalende beslissingen. De praktijk leert dat koerswijzigingen altijd zeer veel energie vergen. Daarom moeten dergelijke beslissingen met beleid worden genomen. Strategische planning is een onderdeel van dit beleid.