Toekomstige productiviteitsstijgingen

Nu werd het een instrument voor ondernemingen om, opgejaagd door de steeds verder opgeschroefde verwachtingen van hun aandeelhouders, bestaande winsten sterk te verbogen. Je zou kunnen zeggen dat zij, door meer te willen doen met minder mensen, een voorschot namen
op toekomstige productiviteitsstijgingen. Maar kantoorruimte huren amsterdam het resultaat was gering en vaak averechts. Als eerste waarschuwde The Economisf8 voor de nadelige gevolgen van massale ontslagen. Uit een onderzoek door de American Management Association (AMA) was gebleken dat het schrappen van banen niet automatisch leidt tot hogere kantoorruimte huren schiphol winsten. Dat was bij minder dan 50% van alle bedrijven die sinds i990 massaontslagen hadden doorgevoerd het geval. Slechts 30% boekte een snelle groei in productiviteit. Echter, het moreel was bij 72% ernstig gedaald. Ook het Duitse blad PersonaP9 kwam tot de conclusie dat drastische vermindering van het kantoorruimte huren rotterdam personeelsbestand schade veroorzaakt die eventuele kostenbesparingen op de korte termijn tenietdoet. Als zodanig noemde het blad verlies van kennis en ervaring in de organisatie, onderbreking van leerprocessen, beschadiging van het ‘wij-gevoel’ in de onderneming en aantasting van het bedrijfsimago. ‘Downsizing is a dead end’, constateerde ten slotte hetAmerikaanse blad Training.20 Het principe van aandeelhouderswaarde is slechts het topje van de ijsberg, die drijft op een onderliggende golfstroom: een onafwendbare individualisering binnen het arbeidsbestel die leidt tot erosie kantoorruimte huren utrecht van sociale verbanden, binnen de arbeidsorganisatie en in de samenleving als geheel. Want als sociale relaties worden teruggebracht tot economische relaties – tot bare Zahlung in de woorden van Karl Marx -wat hebben mensen dan nog met elkaar gemeen?