Vastgoedmanagement op het uitvoeringsvlak

Vastgoedmanagement op het uitvoeringsvlak: de vergoeding Steeds meer eigenaren van vastgoed besteden het tactische en operationele deel van vastgoedmanagement uit, waarbij de opdrachtgever en de opdrachtnemer over het algemeen stevig onderhandelen over de vergoeding. Een vaste vergoeding bestaat niet, aangezien we te maken hebben met een enorme verscheidenheid aan vastgoed, aantal en soort huurders of gebruikers die mogelijk ook geografisch zeer verspreid zijn. In orde van grootte komen we in de markt tegen: een beheervergoeding voor technisch (correctief en planmatig onderhoud), commercieel (acteren als verhuurmakelaar: voorkomen van leegstand) en administratief beheer (registreren van inkomsten en uitgaven op het operationele vlak) afgezet tegen de betaalde huur van circa 5% voor kantooromgevingen is in de commerciële wereld heel gewoon, waarbij leegstand bedrijfsruimte huren in amsterdam zuid invloed heeft op de te ontvangen vergoeding; voor het verlenen van technische ondersteuning bij verbouwingen worden percentages van 5 tot 1 5% van de aanneemsom berekend voor bouw- en projectbegeleiding, wanneer sprake is van een rijksmonument; een vergoeding bij verkoop van 25% van de winst uit verkoop, mede bedoeld om de beheerder te stimuleren het vastgoed zijn waarde te laten behouden. 336 10 Managementcyclus Het vastgoedmanagementproces bedrijfsruimte te huur op schiphol is een zeer complex proces. Zoals hierboven beschreven kent het meerdere onderling verschillende niveaus, en zijn er veel verschillende aspecten aan het vastgoedmanagement verbonden. Ook verandert de omgeving van het vastgoedbedrijf voortdurend. Hierdoor krijgt het vastgoedmanagement een dynamisch karakter. Greep op het continu veranderende vastgoedmanagement wordt alleen verkregen wanneer de vastgoedmanager de juiste problemen weet te bedrijfsruimte te huur in Rotterdam onderkennen en hier adequaat op kan reageren. Voor de vastgoedmanager betekent dit een continu proces van meten en bijsturen. Dit kan hij bereiken door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. De managementcyclus ziet er als volgt uit: 1. Act De act-fase valt uiteen in twee delen: de re-act- en pro-act-fase. 1.1 Re-act ( evaluatiefase) Indien de voortgang daar kantoorruimte te huur in het centrum van utrecht aanleiding toe geeft wordt in de re-act-fase daadwerkelijk bijgestuurd. Het management intervenieert en neemt maatregelen om het oorspronkelijk geplande resultaat alsnog te behalen. Bijvoorbeeld: steeds meer klachten van ontevreden huurders, oplopende huurachterstanden, de gemeente die de eigenaar herinnert aan de eisen voor een brandvergunning.