Vastgoedrekenkunde

Dit boek gaat over vastgoedrekenkunde en vraagstukken waarmee u vastgoedrekenkunde kunt oefenen en in de praktijk kunt brengen. De vraagstukken zijn uitgewerkt in Microsoft Excel omdat dit op dit moment kantoor huren per uur amsterdam het meest gebruikte programma is voor spreadsheets. Uitwerking van de vraagstukken kan heel goed in andere spreadsheet toepassingen of, in sommige gevallen, met een rekenmachine of een kladblok. Spreadsheets zijn een geweldige uitvinding maar zijn tegelijk kwetsbaar. Het is relatief eenvoudig om complexe en grootschalige berekeningen uit te werken maar tegelijk kan dat tot gebrek aan overzicht kantoor huren per uur schiphol en het stapelen van fouten leiden. De belangrijkste tip voor het gebruik van Excel is daarom: ga een probleem pas in Excel uitwerken als u eerst nauwkeurig heeft onderzocht hoe het probleem in elkaar steekt, welke factoren van belang zijn en welke niet en hoeveel detail u nodig heeft om tot zinnige resultaten te komen. Meer detail voegt niet per definitie meer waarde toe aan een model. Teveel detail vermindert kantoor huren per uur rotterdam mogelijk de waarde van een model. Op de techniek van het opbouwen van een Microsoft Excel werkmap gaan we in dit boek niet verder in. (De uitgave Vastgoedrekenen met Spreadsheets’ behandelt de basistechnieken wel). Toch willen we in deze bijlage een aantal functies en technieken onder de aandacht brengen omdat deze goed toepasbaar zijn in het uitwerken van vastgoedvraagstukken. Doelzqeken {GoalSeek) ” De functie doelzoeken van Excel maakt het mogelijk een bepaalde uitkomst te vinden door één cel te wijzigen. Excel zoekt een oplossing door te gaan itereren: een proces van gestuurd proberen tot de gewenste uitkomst is bereikt. Die gewenste uitkomst kantoor huren per uur utrecht kan overigens niet in alle gevallen gevonden worden. Met doelzoeken kunnen we bijvoorbeeld uitrekenen bij welke rente de netto contante waarde 0 is, of bij welke aanvangshuur de contante waarde van de huren precies gelijk is aan de contante waarde van de investeringen en kosten minus de restwaarde: de kostprijsdekkende huur. Doelzoeken kunnen we ook goed gebruiken bij residuele berekeningen zoals de residuele grondwaarde, de residuele winst of de residuele verwervingsprijs. ‘) Vastgoedrekenen met spreadsheets, Van Basse, Rust en Salemi, 2005