Vaststellen huidig strategisch profiel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het doel van het vaststellen van het huidige strategische profiel is kort de belangrijkste kenmerken van de huidige koers weer te geven. In de praktijk is het nuttig gebleken in dit verband aandacht te besteden aan: doelstellingen, werkterreinen, concurrentievoordeel en synergie. Doelstellingen Het is vaak niet eenvoudig om te achterhalen welke de doelstellingen zijn die de leiding van een organisatie nastreeft. Soms bestaan doelstellingen wel in tamelijk algemene bewoordingen, maar deze geven nauwelijks houvast en richting aan het dagelijkse gebeuren in de organisatie. Het is van belang doelstellingen te onderscheiden in economische en andere doelstellingen.
Bij economische doelstellingen kantoorruimte huren amsterdam valt te denken aan grootheden als winst. marktaandeel, vermogensverhoudingen, kostenniveaus, enzovoort. Ook is het nodig dat de leiding aangeeft hoeveel winst beoogd wordt. De winst kan dan bijvoorbeeld uitgedrukt worden in procenten rendement van het eigen vermogen of iets dergelijks. Pas als het streefpercentage vastligt, is vast te stellen of het gerealiseerd is. Indien een winstdoelstelling is omschreven als
‘een redelijk rendement voor kantoorruimte huren schiphol onze aandeelhouders’, is op geen enkele manier vastt e stellen of de norm nu of in de toekomst gehaald wordt. Want wat is een redelijk rendement? Daarover kunnen op zijn minst de meningen uiteenlopen, en dat doen ze ook. Het gevolg is vaak dat er pas actie wordt ondernomen wanneer er verlies wordt geleden. Dan is het veelal te laat. Succesvolle ondernemingen hebben veelal zeer duidelijke rendementsnormen.
niet-economisch Doelstellingen kunnen ook niet-economisch van aard zijn. Zo kan de leiding of de eigenaar de zelfstandigheid van het bedrijf boven alles stellen. Soms ook wil het bedrijf alleen esthetisch kantoorruimte huren rotterdam verantwoorde producten maken, of beslist geen wapens. Het aantal mogelijkheden is op dit gebied zeer groot. Het belang ervan is dat deze doelstellingen vaak van overwegende invloed zijn bij het ontwikkelen van en uiteindelijk kantoorruimte huren utrecht kiezen uit nieuwe strategische mogelijkheden. In die zin zijn doeleinden te zien als bepalend voor de te volgen (nieuwe) koers.