Veranderingsvermogen

Gerelateerde afbeelding

Veranderingsvermogen hangt vooral af van de kwalitatieve capaciteiten van de leden van de organisatie, van de kennis en ervaring waarover de organisatie kan beschikken. Maar ook de financiële en de technische mogelijkheden bepalen veel van wat er aan veranderingen mogelijk is en van de termijn waarop dit dan kan.
veranderingsbereidheid Veranderingsbereidheid is veel meer afhankelijk van de mentaliteit die in de organisatie kantoorruimte huren amsterdam aanwezig is op het moment dat men besluit tot verandering. Afhankelijk van de mate waarin het management, eventueel met inschakeling van een externe adviseur, erin slaagt om de betrokkenen te doen inzien dat er ‘iets moet veranderen’, zal die bereidheid tot veranderen worden beïnvloed. Enerzijds is bekend dat er in de regel sprake is van een menselijke weerstand tegen verandering, omdat elke verandering ten opzichte van het bestaande een element van ‘onzekerheid’ voor de betrokkenen inhoudt. Anderzijds weten we dat verandering normaal is en in de meeste kantoorruimte huren schiphol gevallen ook moet. Géén verandering betekent immers dat externe veranderingen in technologie, markten en omgeving niet adequaat gevolgd worden en in sommige gevallen zelfs worden tegengewerkt. Vooral die laatste situatie kan zeer ernstig worden wanneer concurrerende organisaties die ontwikkelingen wel willen volgen en ‘plotseling’ in een veel voordeliger positie komen. Gegeven een bepaald vermogen én een bepaalde bereidheid tot veranderen, hangt de problematiek van het veranderen overigens sterk af van het soort verandering. Een verandering die vooral samenhangt met groei is in de regel veel gemakkelijker door te voeren dan kantoorruimte huren rotterdam een verandering die op krimp (afslanking) van de organisatie is gericht. structuur Een structuurwijziging grijpt in de regel dieper in dan een verschuiving in de markt of producr·marktcombinatie in de product-marktcombinatie. Het moeilijkst – en ook het langdurigst – zijn meestal de cultuur veranderingen die te maken hebben met de organisatiecultuur. Dan gaan de stijl van leidinggeven en de mate van openheid een rol spelen. In de regel gaat het dan over zaken ‘die je bij de zittende managers en hun mensen niet zomaar verandert’. Soms gaan die veranderingen (al dan niet op den duur) gepaard met de vervanging van personen, wat altijd moeilijk en tijdrovend is. Zo’n kantoorruimte huren utrecht vervanging van (bepaalde) personen in de organisatie zal echter dan juist nodig zijn om tot een wezenlijke verandering, zoals bedoeld, te komen (zie verder paragraaf 9.6).