VERSCHIL TUSSEN DCF EN DTA

: VERSCHIL TUSSEN DCF EN DTA Alle resulterende getallen hebben we voor het overzicht afgerond op één decimaal. Het essentiële verschil tussen DCF en DTA is dat in het geval van de DTA een mogelijkheid tot beslissen wordt meegenomen. In de DTA zal bij een neergaande markt na 1 jaar besloten worden niet te investeren, de verwachtingswaarde (EV, Expected Value) . .s in dat geval 0 en niet minus 10,4 zoals bij de deterministische DCF. Bij een opgaande mar:kt zal wel besloten worden tot investeren. De verwachtingswaarde (Expected Value, EV) is het product van kam:en op resultaten (P(X1), P (Xz) … P(Xn) en de resultaten zelf (X1, Xz, … Xn) waarbij geldt dat: Volgens de DCF-methode is de netto contante verwachtingswaarde -3,7. Dit betekent zonder meer niet investeren. Volgens DTA is de netto contante verwachtingswaarde 6, 7: dat betekent mogelijk wel investeren. HOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 145 Hoewel dit getallenvoorbeeld fictief is geeft het aan dat de optie om een flexplek huren amsterdam investering te kunnen uitstellen of af te stellen berekend met DTA een waarde vertegenwoordigd. Decision Tree Analysis wordt vaak weergegeven in boomdiagrammen waarbij een cirkel een mogelijke gebeurtenis representeert, een rechthoek een beslissing en een driehoek een eindpunt. De tij das loopt van links naar rechts. Bij de beslissingen worden de opbrengsten en de uitgaven vermeld. Bij gebeurtenissen flexplek huren schiphol wordt de kans weergegeven en de berekende verwachtingswaarde. Het diagram wordt vervolgens van rechts naar links opgelost. Ons getallenvoorbeeld zou er dan uitzien als in figuur 6.2. EV = -3,7 EV = 6,7 Investeren t= 0 t= 1 FIGUUR 6.2: DTA UITGEWERKT IN EEN BOOMDIAGRAM Decision Trees kunnen zeer uitgebreid zijn. Voor het uitwerken en doorrekenen van Decision Trees zijn verschillende programma’s flexplek huren rotterdam beschikbaar. Een voorbeeld van een uitgebreid boomdiagram hebben we opgenomen in figuur 6.2. Dit diagram laat de mogelijkheden zien van een plan met twee varianten A en B. De gronden zijn al verworven en hebben een boekwaarde prijspeil heden van 10 miljoen. Het bestemmingsplan is nog in procedure. Aan de bovenzijde van de takken zijn de mogelijke opbrengsten vermeld, aan de onderkant de uitgaven voor de met een driehoek gemarkeerde eindtakken. Het geheel resulteert in de verwachtingswaarde flexplek huren utrecht  van het boomdiagram, De bedragen zijn nog niet contant gemaakt naar heden. Zouden we een dergelijk project in een DCF benadering uitwerken dan kiezen we voor een vastgesteld pad. Zo gaan we er bijvoorbeeld vanuit dat planvariant A zal worden ontwikkeld.