Warehousemanagementsystemen

Warehousemanagementsystemen
De productiviteit in magazijnen staat onder druk en blijft soms achter bij kostenstijgingen. Redenen voor ondernemingen kantoor huren zuidas om de besturing van de processen in magazijnen te verbeteren. Warehousemanagementsystemen (WMS) zijn hierbij de juiste tools. Een WMS kan worden gedefinieerd vanuit een strategischen een operationeel gezichtspunt. In figuur 8.9 wordt de eerste visie gegeven: ook de lay-out en inrichting van het magazijn en het administratieve proces maken deel uit van de omschrijving van een WMS.
Operationeel gezien komen we tot de volgende omschrijving: een warehousemanagementsysteem (WMS) is kantoor huren schiphol een softwaresysteem dat de besturing van de goederen- en informatiestroom binnen magazijnen verzorgt. Gegevens over producten, klanten en orders worden opgeslagen en aan de hand daarvan worden processen in het magazijn gestuurd. Het doel van een WMS is het bereiken van een hogere servicegraad, doordat er minder fouten worden gemaakt op de werkvloer en processen efficienter verlopen.
Een WMS kan bij binnenkomst van goederen aangeven welke plaats in het magazijn vrij is en welke plaats voor dit bepaalde product optimaal is. Het systeem kan ervoor zorgen dat veel gevraagde goederen meer vooraan in het magazijn worden geplaatst dan minder frequent gevraagde goederen. Hiernaast houdt het systeem alle verplaatsingen van de goederen bij en kunnen goederen in kantoor huren rottrerdam het systeem geblokkeerd worden, wanneer deze vanwege een bepaalde reden niet vervoerd mogen of kunnen worden. Ook kan een WMS complete orderverzamellijsten met locaties in het magazijn maken naar aanleiding van orders die ontvangen worden vanuit de verkoopafdeling (Te Lindert, 2008).
Een WMS kan voor meer efficientie in het magazijnbeheer zorgen. Veel administratieve taken zijn niet meer nodig, omdat deze worden vervuld door het systeem. Ook zorgt het systeem er door goede planning en effectieve aansturing voor, dat onnodige verplaatsingen worden vermeden. Soms is het zelfs mogelijk dat voorraden worden verlaagd. Naast betere efficientie in het magazijn, zorgt WMS voor meer nauwkeurigheid. Er komen minder fouten voor, door het feit dat er minder menselijke handelingen aan de werkzaamheden te pas komen. In principe kantoor huren utrecht kan voor elk voorraadhoudend bedrijf, groot of klein, een WMS nuttig zijn. In deze paragraaf gaan we eerst in op magazijnbeheer ende ontwikkelingen op het gebied van WMS. Daarna geven we een beschrijving van de operationele werking van een WMS, waarbij zichtbaar wordt welke functies een WSM heeft en wat het systeem kan betekenen voor de processen binnen een magazijn. Het magazijnbeheer kan in vier verschillende niveaus worden opgedeeld. In figuur 8.10 zijn deze niveaus te zien.