Welstandseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Verreweg de meeste gemeenten vinden dat er voor de bouwwerken in de gemeente redelijke eisen van welstand (schoonheidseisen) moeten gelden. Er zijn weinig gemeenteraden die kantoor huren hoogeveen gebruikmaken van de mogelijkheid van art. 12 lid 2 Wonw om te besluiten dat deze eisen niet gelden. Gewoonlijk gelden er dus redelijke eisen van welstand. Hoe burgemeester en wethouders van de gemeente moeten beoordelen of een bouwwerk in strijd is met redelijk eisen van welstand, staat in de welstandsnota die de kantoor huren nieuwegein gemeenteraad vaststelt. Het uiterlijk van een bouwwerk mag niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand (art. 12 lid 1 Wonw). De beoordeling daarvan moet gebeuren naar de criteria in de welstandsnota. Burgemeester en wethouders beoordelen aan de hand van deze criteria of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop een aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan in strijd zijn met redelijke eisen van welstand; of het uiterlijk van: 1° een kantoor huren hoofddorp bestaand bouwwerk, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, 2° een bestaande standplaats, 3° een te bouwen bouwwerk voor het bouwen waarvan op grond van art. 43 geen bouwvergunning is vereist, in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (art. 12a lid 1 Wonw).
Voor bestaande bouwwerken is dus van belang dat ze niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Voor bouwvergunningplichtige bouwwerken is van belang dat ze niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.
•Voorbeeld Denkbaar is dat een kantoor huren emmen eigenaar het uiterlijk van een gebouw ernstig verwaarloost of een bepaalde verf aanbrengt waardoor de schoonheid in ernstige mate wordt aangetast; burgemeester en wethouders moeten dat beoordelen aan de hand van de criteria in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota.