Woningzoekenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mocht de eigenaar een woning gedurende ten hoogste dertien weken vruchteloos hebben aangeboden aan de door de gemeente aangewezen categorie├źn woningzoekenden, dan verlenen burgemeester en wethouders de vergunning aan de kandidaat van de eigenaar. De door de eigenaar gevraagde huurprijs bij de aanbieding mag niet hoger zijn dan maximaal redelijk, dan winkel huren amsterdam wel redelijk met het oog op de marktprijzen. Bij verkoop moet de gevraagde koopprijs eveneens redelijk zijn met het oog op de marktprijzen.
Ad c Onttrekking, samenvoeging en omzetting De omvang van de woningvoorraad is bepalend voor de mogelijkheid om aan woningzoekenden passende woonruimte te kunnen toewijzen. De rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte zou worden bemoeilijkt als eigenaren de winkel huren schiphol woningvoorraad zonder meer konden verkleinen. In de Huisvestingswet zijn daarom regels opgenomen waardoor onttrekking, samenvoeging en omzetting aan een vergunningstelsel kunnen worden onderworpen (art. 30 t/m 39 Huisvw): Ten eerste kan in de huisvestingsverordening worden bepaald dat woningen niet zonder vergunning aan hun bestemming kunnen worden onttrokken, door bijvoorbeeld het in gebruik nemen van een woning als kantoor of het slopen van een woning. Ten tweede kan bepaald worden dat woonruimte niet zonder vergunning mag worden samengevoegd. Ook samenvoeging leidt tot vermindering van de woningvoorraad. Ten derde kan winkel huren rotterdam verboden worden om zonder vergunning zelfstandige woonruimte om te zetten in onzelfstandige woonruimte. Ten vierde kan splitsing zonder vergunning worden verboden. Splitsing houdt in dat een eigendomsrecht op een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten zodat gedeelten van een gebouw als woonruimte in gebruik kunnen worden genomen. Een pand met verschillende verhuurde winkel huren utrecht woningen kan na splitsing per woning worden verkocht boven de koopprijsgrens, waardoor de goedkopewoningvoorraad wordt verkleind.