Zonder Omwegen

Zander Omwegen
En de grootste verandering moest nog kernen. In 2001 kondigtABN AMRO aan dat in drie jaar tijd het personeelsbestand met 8.000 mensen (6.250 fulltimebanen) zou worden ingekrompen.’Zonder Omwegen’ wordt deze herstructureringsoperatie genoemd. Uitgangspunt is de ambitie van de bank om ‘een maximale economische waarde te scheppen voor onze aandeelhouders door strikt vast te houden aan onze financiele doelstellingen’. Sinds het aantreden in 1999 van Rijkman Groenink als nieuwe topman geldt aandeelhouderswaarde kantoorruimte huren amsterdam als leidend beginsel van het concernbeleid. In zijn eigen woorden in het jaarverslag van 2001: ‘Als wij waarde voor onze aandeelhouders willen creeren, moeten wij eerst waarde voor onze klanten creeren. En dat kan alleen met gemotiveerde medewerkers.’ Deze boodschap is -inderdaad, zonder omwegen -gedurende het herstructureringsproces uitgedragen; in feite was het de enige boodschap die de top aan de kantoorruimte huren schiphol medewerkers had. Gezien vanuit het bedrijfsproces waren de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze reorganisatie reeel genoeg.Want het kantorennet verliest gaandeweg een belangrijk deel van zijn functie. Het aantal contacten via het callcenter in plaats van het kantoor bedraagt inmiddels 30 miljoen per jaar. De website van de bank telt 800.000 bezoeken per week. En meer dan 90% van de geldopnames vindt plaats via de geldautomaten. Het nieuwe dienstverleningsconcept van de bank kantoorruimte huren rotterdam maakt onderscheid tussen enerzijds de distributie van dagelijkse bankzaken (betalen, sparen, lenen en verzekeren) en anderzijds het maatwerk, zoals beleggen, het afsluiten van hypotheken, financiele planning en bedrijfsvraagstukken. In dat kader worden van de 960 kantoren 570 omgebouwd tot bankshops voor dagelijkse eenvoudige bankzaken, met een bezetting varierend van vijf tot vijftien mensen. Sommige hebben nog een kas, andere al helemaal niet meer. In de bankshop treft de klant een internetzuil aan waar hij kennis kan maken met de alternatieve manier van bankieren.’Het is een kwestie van slimmer werken, omdat de klant wordt geholpen het meest kantoorruimte huren utrecht efficiente kanaal te kiezen’, zo vat Erna Baars, directeur Human Resources van de business unit Nederland, het nieuwe bedieningsconcept samen. ‘Maar de keus is aan de klant en het kantoor blijft een belangrijke plek innemen.’